ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» slogan
Организатор
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
Способ
Способом открытого тендера
Начало
06.01.2011 18:00:00
Окончание
24.01.2011 18:00:00

Описание закупки

АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (010000, г. Астана,  пр. Кабанбай Батыра 17, блок «Е»,  www.azskmg.kz) объявляет о проведении открытого тендера по закупкам  нефтепродуктов.Место поставки товара, полный перечень закупаемого товара, объем, технические спецификации, и другие требования,  предъявляемые к закупаемому товару, указаны в тендерной документации.Требуемый срок поставки товара: до 31 декабря 2011 года.Пакет тендерной документации можно получить бесплатно в срок до 15.00 часов 24 января 2011 года включительно по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17, блок «Е»,  кабинет № 409, или на сайте: www.azskmg.kzТендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, направляются потенциальными поставщиками в АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17,  блок «Е»,  кабинет № 409.При получении копии тендерной документации и при сдаче тендерной заявки на участие, представителю потенциального поставщика необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий полномочия.Окончательный срок представления тендерных  заявок на участие в тендере до 13.00 часов  25 января 2011 года.Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов  25 января 2011 года по следующему адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17, блок «Е»,  кабинет № 419.Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172)  97 42 69.
«ҚазМұнайГаз Өнімдері» АҚ, (010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, «Е» блогы, www.azskmg.kz) мұнай өнімдері сатып алу туралы ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.Тауарларды жеткізу орны, сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың көлемі, техникалық ерекшелігі және сатып алынатын тауарларға қойылатын басқа да талаптар тендерлік құжаттамада көрсетілген.Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзімі: 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін.Тендерлік құжаттама пакетін 2011 жылғы 24 қаңтарды қоса есептегенде сағат 15.00-ге дейінгі мерзімде Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, «Е» блогы, № 409 бөлмеден тегін немесе www.azskmg.kz сайтында арқылы алуға болады.Тендерге қатысудың конвертке салып жабылған күйінде тендерлік өтінімдерін әлеуетті жеткізуші «ҚазМұнайГаз Өнімдері» АҚ-на мына мекен-жайға ұсынады: Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17,  «Е» блогы, № 409 бөлме. Тендерлік құжаттама көшірмесін алғанда және қатысуға тендерлік құжаттаманы тапсырған кезде, әлеуетті жеткізуші өкілінде өкілеттікті растайтын тиісті құжаты болу керек.Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі: 2011 жылғы 25 қаңтар сағат 13.00-ке дейін.Тендерлік өтінімдермен конверттер 2011 жылғы 25 қаңтар сағат 15.00-де Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, «Е» блогы,  № 419 бөлмеде ашылатын болады.Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 97 42 69