ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» slogan
Call-центр
Организатор
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
Способ
Долгосрочные закупки
Начало
02.02.2014 18:00:00
Окончание
06.03.2014 05:00:00

Описание закупки

АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (010000, г. Астана,  пр. Кабанбай Батыра 17, блок «Е»,    www.azskmg.kz)  объявляет о проведении долгосрочных закупок специальной одежды для работников лабораторий у отечественных товаропроизводителей способом открытого тендера. Место поставки товара, срок поставки, полный перечень закупаемого товара, объем, технические спецификации, и другие требования,  предъявляемые к закупаемому товару, указаны в тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17, блок «Е»,  кабинет № 409, или на сайте: www.azskmg.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, направляются потенциальными поставщиками в АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17, блок «Е» кабинет № 409. При получении копии тендерной документации и при сдаче тендерной заявки на участие, представителю потенциального поставщика необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий полномочия.

Окончательный срок представления тендерных заявок на участие в тендере до 10.30 часов   6 марта 2014 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 6 марта 2014 года по следующему адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17, блок «Е», кабинет № 419.     

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97 44 33.

 

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» АҚ, (010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, «Е» блогы, www.azskmg.kz) отандық тауар өндірушілерден зертханалардың қызметкерлері үшiн арнайы киімдер ұзақ мерзімді сатып алу туралы ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Тауарларды жеткізу орны, жеткізудің талап етілетін мерзімі, сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың көлемі, техникалық ерекшелігі және сатып алынатын тауарларға қойылатын басқа да талаптар тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама пакетін  Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, «Е» блогы, № 409 бөлмеден тегін немесе www.azskmg.kz сайтында алуға болады.

Тендерге қатысудың конвертке салып жабылған күйінде тендерлік өтінімдерін әлеуетті жеткізуші «ҚазМұнайГаз Өнімдері» АҚ-на мына мекен-жайға ұсынады: Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, «Е» блогы,  № 409 бөлме. 

Тендерлік құжаттама көшірмесін алғанда және қатысуға тендерлік құжаттаманы тапсырған кезде, әлеуетті жеткізуші өкілінде өкілеттікті растайтын тиісті құжаты болу керек.

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі: 2014 жылғы 6 наурыз сағат 10.30-ға дейін. Тендерлік өтінімдермен конверттер 2014 жылғы 6 наурыз сағат 11.00-де Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 17, «Е» блогы,  № 419 бөлмеде ашылатын болады. Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 97 44 33.

Прикрепленные файлы